past exhibition 2004/3-12

HOME | ARTISTS | EXHIBITIONS |  GALLERY  |  LINKS

| HOME | EXHIBITIONS | past exhibition 2004/3-12 |

更新日 2020-05-18

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

次のページLinkIcon

Exhibition

2004.03-12

03・20 ~ 03・31  「田中一利油彩小品展」
04・00 ~ 04・00  「三人三様展」CHICARA/YUMIKO/RYOSUKE
04・29 ~ 05・08  「業在硯田-富永將暉新作展」
05・18 ~ 08・31  「オオタ朋エオリジナルTシャツ展」
06・01 ~ 06・06  「竹を編む、麻を織る」
06・22 ~ 06・27  「西岡一義日本画小品展」
07・02 ~ 07・11  「大江登美子作品展」
08・01 ~ 08・15  「白磁と版画/二人展」三塩英春・房の輔
11・23 ~ 12・07  「塚本猪一郎作品展」
12・09 ~ 12・30  「2005年カレンダー展」